Ekspertpanel

Ekspertpanelets opgaver er hvert år at foretage indstilling til Den Administrative Styregruppe om, hvilke sociale tilbud, der skal omfattes af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen. Indstillingen foretages på baggrund af en række fastlagte kriterier. Derudover fungerer Ekspertpanelet som følgegruppe for Den Administrative Styregruppe i forbindelse med den årlige drøftelse om bæredygtigheden for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.

 Ekspertpanelets sammensætning kan ses her

  • Anne Oppelstrup, Aalborg Kommune
  • Birgit Marie Graversgaard, Vesthimmerlands Kommune
  • Charlotte Saaby, Morsø Kommune
  • Ellen Lykke, Brønderslev
  • Jonna Kastberg, Aalborg Kommune
  • Line Hessellund, Hjørring Kommune
  • Martin Bjørn, Region Nordjylland
  • Charlotte Søndergaard Andersen, Sekretariat for Rammeaftaler
  • Morten Aggerholm, Sekretariat for Rammeaftaler