Rammeaftalen 2015

Udviklingsstrategien

Den politisk godkendte Udviklingsstrategi for 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Bilagene til Udviklingsstrategien 2015:

Udviklingsstrategiens bilag 1, der er en oversigt over indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015.

Udviklingsstrategiens bilag 2, der er en specifikation af det forstærkede samarbejde  (udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel).

Udviklingsstrategiens bilag 3, der en oversigt over tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.

Udviklingsstrategiens bilag 4, der er en status på udviklingplanen for Sødisbakke.

Udviklingsstrategiens bilag 5, der er en oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

Udviklingsstrategiens bilag 6, der er et udtræk fra Tilbudsportalen med oversigt over alle tilbud på socialområdet i Nordjylland.

Forslag til sagsfremstilling.

Kommunernes og Region Nordjyllands indmeldinger til udviklingstrategien.

Styringsaftalen
Den politiske godkendte styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Styringsaftalens bilag 1, der er en specifikation til styringsaftalen 2015

Styringsaftalens bilag 2, der er beskriver de specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud

Styringsaftalens bilag 3, der finansieringsmodellen for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse 

Forslag til sagsfremstilling.

Principperne for takstfastlæggelse af tillægsydelser kan ses ved at klikke  her

Takstbilaget 2015.