Task force

På denne side kan du læse mere om, hvordan du kan samle en task force, der kan rådgive om forebyggelse af vold på botilbud.

Rammeaftalen 2017

På denne side vil du have mulighed for at finde den nyeste Rammeaftale og læse om vores tilbud og takster.

Møder og referater

På denne side vil det være muligt at finde mødeoversigter, referater og dagsordener om Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.