Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 5 gange om året. Du kan læse mere om DAS her. Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås på siderne herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Rammeaftaler cirka 3 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Kommende møder i Den Administrative Styregruppe 2017

Dato

Fagligt oplæg inkl. frokost

DAS møde

Indmelding af punkter til dagsordenen

Udsendelse af dagsorden

Den 16. januar 2017

Aflyst grundet få punkter

Kl. 12.00 - 13.00

 

Kl. 13.00 - 16.00

Den 15. december 2016

Den 9. januar 2017

Den 2. marts 2017

Kl. 12.00 - 13.00

Kl. 13.00 - 16.00

Den 9. februar 2017

Den 23. februar 2017

Den 30. maj 2017

Kl. 12.00 - 13.00

Kl. 13.00 - 16.00

Den 8. maj 2017

Den 23. maj 2017

Den 18. august 2017

Kl. 12.00 - 13.00

Kl. 13.00 - 16.00

Den 1. august 2017

Den 11. august 2017

Den 15. november 2017

Kl. 12.00 - 13.00

Kl. 13.00 - 16.00

Den 23. oktober 2017  

Den 8. november 2017