Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 4-5 gange om året. Du kan kan læse mere om DAS under "Socialaftalens parter" eller ved at følge linket: "Den Administrative Styregruppe". Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale cirka 4 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Møder i Den Administrative Styregruppe 2023

Dato

Temamøde

DAS Møde

Indmelding af punkter til dagsorden

Udsendelse af dagsorden

Den 20. januar

 Kl. 09.00-10.00

 Kl. 10.00-13.00

 3. januar

 9. januar

Den 31. marts

 Kl. 09.00-10.00

 Kl. 10.00-13.00

 3. marts

 17. marts

Den 1. juni

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

 4. maj

 18. maj

Den 21. august

 Kl. 12.00-13.00

 Kl. 13.00-16.00

2. august

7. august

Den 3. november

 Kl. 09.00-10.00

 Kl. 10.00-13.00

6. oktober

20. oktober

 

Se referater og dagsordener til møder i DAS 2023 under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Referater og dagsordener i DAS 2023".

Arkivet for tidligere referater og dagsordener til møder i DAS findes under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Dagsordener og referater 2011-2022".

Arkivet for tidligere referater og dagsordener fra 2011-2016 til møder i Socialdirektørkredsen findes under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Socialdirektørkredsen (arkiv)".

 

Møder i Forretningsudvalget 2023

Dato

FU Møde

Den 5. januar

Kl. 10.00-12.00

Den 9. marts

Kl. 09.00-11.00

Den 8. maj

Kl. 13.00-15.00

Den 26. juni

Kl. 14.00-16.00

Den 12. oktober

Kl. 09.00-11.00