Vidensdeling

En stor del af opgaven med at udmønte Nordjysk Socialaftale handler om vidensdeling. Derfor opsamler og videreformidler sekretariatet i stor stil viden med relevans for det fælleskommunale socialområde. Sekretariatet afholder årligt flere temadage som sætter fokus på faglige såvel som politiske emner.

 

Her på siden kan du finde information om temadagene, men du kan også finde meget mere relevant viden om det fælleskommunale område blandt andet sekretariatets videoer og de retningslinjer der er vedtaget af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet.

 

Læs mere om workshops og temadata

Se sekretariatets videoer

Læs mere om de udpejede fokusområder

Læs mere om de centrale udmeldinger

Læs mere om retningslinjer