ÅRSHJUL FOR DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE


Styrket dialog om tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

  Måned

  Aktivitet

       Beskrivelse

  April

  Årsrapporter

 • Driftsherrerne udarbejder og indsender årsrapporter for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

  April

  Statusdrøftelse 
  Ekspertpanelet

 • Dialog i ekspertpanelet om tilbuddene under det forstærkede samarbejde. Dialogen skal danne grundlag for drøftelsen i Den Administrative Styregruppe, og skal således lægge vægt på bæredygtighed samt sammenhæng mellem tilbuddenes ydelser og myndigheds ønsker hertil. Ekspertpanelet har mulighed for at indhente oplysninger fra kommunernes myndighedsniveau såfremt det vurderes relevant.

  Maj

  Årlig 
  statusdrøftelse 
  DAS

 

 • DAS har en statusdrøftelse om tilbuddene under det forstærkede samarbejde, herunder behandling af årsrapporterne. DAS vurderer om der er behov for at sætte initiativer eller processer i gang for at sikre bæredygtigheden for de omfattede tilbud

 

 

 


Udvælgelse af tilbud til det forstærkede samarbejde

  Måned

  Aktivitet

       Beskrivelse

  Januar- 
  marts

  Indmelding af 
  tilbud

 • Årligt: Alle driftsherrer har mulighed for at indmelde nye tilbud til det forstærkede samarbejde
 • Lige år: Driftsherrer der har tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde vurderer om tilbuddet fortsat skal være omfattet af det forstærkede samarbejde

  Marts

  Ekspertpanel

 • Ekspertpanelet vurderer eksisterende samt nyindmeldte tilbud efter kriterierne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.
 • Særligt for lige år: Såfremt der er meldt tilbud ind som ønskes at udgå af det forstærkede samarbejde, så vurderer ekspertpanelet ønsket om udmelding jf. proceduren herfor
 • Særligt for ulige år: Hvis der ikke er meldt nye tilbud ind afholdes mødet ikke

  Maj

  DAS

 • DAS behandler ekspertpanelets forslag om hvilke tilbud der fra den 1. januar det kommende år skal være omfattet af det forstærkede samarbejde

  August-   
  oktober

  Behandling af   
  Socialaftalen

 • Socialaftalen, herunder forslag til tilbud der omfattes af det forstærkede samarbejde behandles

  Januar

  Ikrafttræden

 • Aftaleperioden for de udpegede tilbud træder i kraft