Nordjysk Socialaftale 2021-2022

På baggrund af tæt samarbejde og god dialog på tværs af brugerorganisationer, politikere, embedsmænd og fagfolk er Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendt i de nordjyske byråd og regionsrådet. 

På baggrund af drøftelser mellem og input fra brugerorganisationer, politikere, embedsmænd og fagfolk er følgende udpeget som overordnet fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022:

 • Overordnet vision: Øget egenmestring
 • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
 • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
 • Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

 

Nordjysk Socialaftale for 2021-2022 er godkendt i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd. Du kan tilgå aftalen nedenfor.

Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Oplæsningsvenlig version af Nordjysk Socialaftale 2021-2022

 

 

Bilag til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Bilag 1: Central udmelding - børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret indsats.

Bilag 2: Central udmelding - udviklingshæmmede med dom og behov for ophold på sikret afdeling

Bilag 3: Central udmelding - gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnophold.

Bilag 4: Rapport vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud

Bilag 5: Styringsaftale 2022

Bilag 6: Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud

 

Baggrundsmateriale til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Her kan du finde materiale som har dannet baggrund for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale.

Takstbilag 2022

Lands- og landdelsdækkende tilbud

Socialtilsyn Nords årsrapport 2018

Socialtilsyn Nords årsrapport 2019

Beskrivelse af Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland

Kontaktinformation for Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland

Årsstatistik de danske børnehuse 2018

Udgiftsanalyse 2017

Udgiftsanalyse 2018

Udgiftsanalyse 2019

Udgiftsanalyse 2020

Video: "Nordjysk Socialaftale - Hvad er det?"

Video: "Nordjysk Socialaftale - Hvem er borgerne?"

Output fra visionsdagen vedr. udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Samlede slides fra visionsdagen vedr. udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Samarbejdsaftale vedr. borgere med svær spiseforstyrrelse

Standardkontrakt for tilbud i regi af Nordjysk Socialaftale eller øvrige rammeaftaletilbud

Vejledning til standardkontrakt for tilbud i regi af Nordjysk Socialaftale eller øvrige rammeaftaletilbud

Standardkontrakt for øvrige tilbud, herunder private

Vejledning til standardkontrakt for øvrige tilbud, herunder private

Styringsaftalen 2022

 

Tidsplan for Nordjysk Socialaftale

Tidsplan for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (opdateret 1. september 2020):

 • 9. marts: DAS drøftelse om retning for Nordjysk Socialaftale
 • 15. april: FU behandler 1. udkast til Nordjysk Socialaftale
 • 15. maj: FU behandler 1. udkast
 • 25. maj: DAS behandler 1. udkast
 • 3. juni: Videoworkshop vedr. fagligt input til fokusområde 2
 • 4. juni: Videoworkshop vedr. fagligt input til fokusområde 1
 • 19. juni: KKR behandler 1. udkast
 • 10. august: FU behandler endeligt udkast til Nordjysk Socialaftale
 • 17. august: DAS behandler endeligt udkast til Nordjysk Socialaftale
 • 4. september: KKR behandler udkast til Nordjysk socialaftale, og aftalen forventes herefter at kunne udsendes til byråd og regionsråd
 • 30. november: Frist for politisk behandling i byråd og regionsråd.
 • 1. december: Nordjysk Socialaftale 2021-2022 fremsendes til Socialstyrelsen.

 

Politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Som led i udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale blev der afholdt en visionsdag d. 3. februar 2020, hvor politikere, embedsmænd og borgerrepræsentanter fra alle de nordjyske kommuner drøftede visionen og fokusområderne for den Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Ca. 90 personer deltog på dagen, hvor fokus bl.a. var på, hvordan vi med udgangspunkt i egenmestring kan lykkes bedre i forhold til de kommende fokusområder

Du kan finde output fra visionsdagen her

Du kan finde invitationen her